Koučka Janette Šimková - Život kouča a formy koučovania, 2. časť rozhovoru

Koučka Janette Šimková - Život kouča a formy koučovania, 2. časť rozhovoru
  • 10.01.2016
  • Vladimíra Drábiková

Janette Šimková je koučka, ktorú sme predstavili v minulej časti nášho rozhovoru. V prvej časti sme sa venovali jej štúdiu sociálnej práce a koučovaniu, ale aj samotnému koučingu, jej publikáciám a vnímaniu krásy. :) 

V dnešnej, druhej časti rozhovoru, sa dočítate o tom, v čom spočíva práca Janette, čo ponúka, kedy ju vyhľadať a aké problémy s ňou riešiť. 

Hneď na úvod si vysvetlíme pojem koučing, ale aj to, kto je kouč.

Odporúčame prečítať: Koučka Janette Šimková: „Každý sa môže stať lepšou verziou samého seba“

rozhovor, janette simkova, koucing, life koucing, ako na to, druhy koučovania

Zdroj: Shutterstock®

Janette, prosím ťa, vysvetli nám, čo je to koučing a v čom spočíva povolanie kouč?

Keby sme koučing chceli vystihnúť, nedá sa to jedným slovom. Kouč je partner na komunikáciu kladúci otázky na premýšľanie. Cez ne dokážu koučovaní nazerať na situácie z netradičných uhlov pohľadu, nachádzať zaujímavé odpovede tam, kde by ich možno sami nehľadali, odstraňovať bariéry, ktoré im bránia napredovať a rásť... Nie je to ani terapeut, ani poradca, konzultant či mentor. Je to niekto, komu môžete dôverovať – dovedie vás do cieľa vďaka tomu, že vás bude podporovať, motivovať, inšpirovať... Kouč pomáha pri zorientovaní sa a hľadaní správnych rozhodnutí do budúcnosti. Verí tomu, že dokážete dosiahnuť ciele, po ktorých túžite. Každý má totiž v sebe potenciál, ktorý ho robí výnimočným, akurát ho potrebuje objaviť a správne využiť. Kouč je potom niekto ako šerpa – sprevádza človeka pri dosahovaní toho, čo po čom túži.

Definícia Medzinárodnej asociácie koučov charakterizuje koučing ako spôsob práce, v ktorom ,,profesionálni kouči vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v osobnom a profesionálnom živote. Kouči pomáhajú ľuďom zlepšovať výkon a skvalitňovať život."

Odporúčame prečítať článok koučky: Ako na to... Rozvíjať dobrozvyky

rozhovor, janette simkova, koucing, life koucing, ako na to, druhy koučovania

Zdroj: Shutterstock®

Ako prebieha bežný deň kouča? Potrebujete aj vy určité zresetovanie, napríklad pri športovaní, alebo meditovaní? Musíte každý deň rozširovať svoje vzdelávanie o nové poznania?

Pre mňa veľmi vzrušujúco, žiadny stereotyp. :) Nemám klasickú pracovnú dobu, čas si organizujem podľa toho, ako ma klienti potrebujú. Mám dni, kedy začínam hneď ráno a dni, ktoré sú posunuté k neskorému večeru. A niekedy mám v stredu nedeľu, keď som cez víkend na podujatí alebo robím seminár. Okrem klientských termínov využívam pracovný aj nepracovný čas na písanie, čítanie a vzdelávanie, lebo kouč sa potrebuje nepretržite rozvíjať, je to jeho poslanie.

Aby som bola plne k dispozícii klientom, potrebujem byť v pohode a mať dostatok energie. Môj osobný čas mám vyznačený v diári farbou, ktorá patrí iba mojim aktivitám. Než som sa prepracovala k tomu, aby som si čas pre seba plánovala, stávalo sa mi bežne, že bolo niečo dôležitejšie, než to, čo som chcela urobiť pre seba. Zistila som, aké je to nebezpečné a z hľadiska prevencie pred vyhorením si to strážim. Moja najlepšia psychohygiena je beh lesom a doprajem si ho tak často, ako sa dá. Druhou vášňou je pre mňa visieť dolu hlavou v sieti na antigravity joge. Ďalšie antistresory mám v pestovaní orchideí a kaktusov a zaručene sa zrelaxujem pri nejakej tvorivej aktivite.

Odporúčame prečítať článok koučky: Ako si „dať“motiváciu namiesto predsavzatí (nielen na nový rok)

rozhovor, janette simkova, koucing, life koucing, ako na to, druhy koučovania

Zdroj: Shutterstock®

Potrebuje byť aj kouč koučovaný, alebo si viete pomôcť svojpomocne?

Koučovací prístup sa dá výborne využiť na sebakoučovanie, takže na sebe praktizujem sebareflexie, sebadisciplínu a sebariadenie. Sú však situácie, kedy rada podebatujem so svojím koučom, aby som sa pozrela na veci z nadhľadu a odstupu.

V našej komunite máme pravidlo, a ja sa ním riadim, že dobrý kouč je koučovateľný a chodí na supervízne sedenia. Supervízor je v istom zmysle kontrolór etiky a profesionálnych štandardov. 

Odporúčame prečítať článok koučky: Ako na to... Neuviaznuť v starom hneve

rozhovor, janette simkova, koucing, life koucing, ako na to, druhy koučovania

Zdroj: Shutterstock®

Kedy a kto by mal vyhľadať life kouča?

Koučovanie je vhodnou metódou pre všetkých, ktorí nie sú spokojní s tým, ako žijú a chcú vo svojom živote efektívnym spôsobom uskutočniť nejakú zmenu. Či už sa človek nachádza vo fáze príprav na zmenu, chce lepšie zvládať to, čo prežíva, alebo hľadá poučenie z toho, čo sa mu v živote odohralo. S tým sa úzko spájajú témy týkajúce sa sebadôvery, sebapoznania, hľadania rovnováhy medzi pracovným a osobným životom, profesijné a kariérne ambície, odvaha začať nový život a urobiť dlho odkladané zmeny, hľadanie spôsobu, ako uzavrieť veci minulé. Rovnako však aj úprimné zodpovedanie si otázok, kto v skutočnosti som a kam smerujem a vyjasnenie si toho, aký život chcem žiť…

Podstatou koučovania je uvedomovanie si prežívanie a jeho pochopenie, rozhodovanie sa, príprava, zdroje motivácie a akcie vedúce k zmene. Vďaka tomu, aj keď zmeny nebývajú vždy ľahké, sú možné. Vieme totiž zmeniť postoj a návyk a zameriavať sa na to, čo potrebujeme riešiť ako prvé. Od toho sa odvíjajú ďalšie kroky a celá situácia potom nie je ako obrovský balvan, ktorým sme „privalený“, ale rozkúskovaný na menšie kamene, ktorými sa dá hýbať. Koučovací prístup pomáha dostať z každej situácie aj niečo „navyše“ pre osobný rozvoj, lebo človek mení spôsob myslenia z reaktívneho na proaktívne.

Odporúčame prečítať článok kouča: Ako na to... Urobiť z minulosti kartotéku

rozhovor, janette simkova, koucing, life koucing, ako na to, druhy koučovania

Zdroj: Shutterstock®

Aký je postup koučovania? Ku každému pristupujete osobitne alebo existuje nejaká všeobecná zásada?

Každý klient je jedinečný a má svoje potreby a očakávania. Dohodu o spolupráci uzatvárame podľa toho, aký cieľ si koučovaný vyberá, čo je to, čo mu mám pomôcť dosiahnuť. Nie je mojou úlohou presviedčať ľudí o tom, čo je pre nich dobré, napokon, vedia to iba oni sami. Ja som v roli tej, ktorá pomáha veci vyjasňovať, pomenovať, pochopiť, uchopiť, skorigovať, vytvoriť, odmietnuť, prijať, rozhodnúť, zmeniť… Čokoľvek, čo si koučovaný vyberie, pretože zodpovednosť je na ňom. A vykonanie taktiež. :)

Význam sprevádzania pocíti človek približne po troch rozhovoroch, vtedy sa už do jeho života premietne efekt z toho, že niečo robí inak, a príde príval novej motivácie a odhodlania, lebo pocíti úspech svojho snaženia. Princíp je jednoduchý - tam, kam zameriavame pozornosť, tam ide aj energia. Prestať ňou plytvať napríklad na úvahy o tom, ako sa niečo nedá alebo je to nemožné znamená, že sa zúročí pri tom, ako hľadať možnosti na to, aby niečo možné bolo. Chce to postupnosť krokov, ktoré človeka dovedú k tomu, že dotiahne veci do konca. Niekedy je to pre nás samých zložité, ale s podporou je to efektívnejší proces.

V závislosti od toho, čo človek rieši a ako komplexne chce zmeny realizovať, je počet rozhovorov rôzny. Svojim klientom ponúkam, aby si tempo a rytmus zvolili sami. Koučovanie je totiž veda o osobnom záväzku a svoje ciele si každý potrebuje premietať do činov. 

Odporúčame prečítať: Gabriela Giotto: Žiť kreatívne znamená žiť zosilnený život

rozhovor, janette simkova, koucing, life koucing, ako na to, druhy koučovania

Zdroj: Shutterstock®

Okrem individuálnych stretnutí sa venujete aj vzťahovému koučovaniu. Ako prebieha debata vtedy?  

Je to rozhovor odohrávajúci sa súčasne s obomi partnermi, alebo rodinou či kolektívom na pracovisku. Zmyslom je, aby im kouč pomohol uvedomiť si a naplniť potreby, ciele a sny, ktoré sa týkajú ich samých, ale aj ich vzťahu. Na stretnutí kouč vytvára bezpečnú atmosféru na hľadanie riešení, s jeho pomocou sa vyjasňujú nevypovedané veci a rozpletajú ,,spletence" toho, čo je vnímané ako zraňujúce a ubližujúce. Kouč vedie partnerov k tomu, aby konštruktívne riešili konflikty a nenásilne komunikovali, ale tiež diskutovali o hodnotách, záväzkoch a rozvíjali to, čo ich spája a čo sú ochotní pre seba urobiť. Zámerom je eliminovať prekážky, ktoré sú najčastejšie vytvárané z nedostatku zdieľaných hodnôt, nevyriešených problémov, viny alebo strachu z minulých sklamaní, ktoré sprevádzajú pochybnosti a nedôvera. Výsledkom je okrem iného akýsi ,,ozdravný” proces, vedúci ku konštruktívnej komunikácii, ktorá smeruje ku kompromisom, konsenzom, dohodám… Niečomu, čo pomôže vzťahu, aby bol zmysluplný a naplnený. Vždy sme súčasťou niečoho väčšieho, než sme my sami. Vzťahy medzi ľuďmi sú základom spoločenského a individuálneho života a majú základný význam pri formovaní našej osobnosti a pri vnímaní samých seba. Preto je pre nás nesmierne dôležité starať sa o ne, zveľaďovať ich a rozvíjať.

Odporúčame prečítať článok kouča: Ako na to... Vidieť sa v zrkadielku šťastnou

Milé čitateľky, ako ste sa mohli dočítať už v predošlom rozhovore, Janette Šimková je naozaj inšpiratívna žena.

 

Ak aj vás v živote trápia otázky, na ktoré nenachádzate odpovede, alebo sa len chcete utvrdiť vo svojich rozhodnutiach, neváhajte sa na ňu obrátiť. 


Janette má oficiálnu webstránku: www.lifekoucing.sk a taktiež facebook.
 

Zdroj foto: Janette Šimková

  • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

  • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

3 komentáre

Soňa Krátka 10.01.16 09:11

SK
karma
113.00

velmi zaujimave

  • 0
Odpovedať

anka - fb anka all saga saganová 10.01.16 15:59

A-FAASS
karma
-1.00

veľmi pekný článok - poučný

  • 0
Odpovedať

Jana Komadová 11.06.18 13:43

JK
karma
100.00

Skvelý článok

  • 0
Odpovedať
Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní