Inkluzívne vzdelávanie podporuje Nadácia pre deti Slovenska jedinečným programom

Inkluzívne vzdelávanie podporuje Nadácia pre deti Slovenska jedinečným programom

Inkluzívne vzdelávanie môžeme chápať ako určitý prístup v oblasti vzdelávania, flexibilný proces s cieľom tvoriť také prostredie, v ktorom by mohli byť bez výnimky zabezpečené rozličné vzdelávacie potreby každého jedinca. Hovoríme tu pritom o podpore žiakov so špecifickými potrebami v ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní a poskytovaní prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, výsledkom čoho môže byť aj ich začlenenie do spoločenského i hospodárskeho života.

Táto oblasť sa však u nás ešte stále len rozvíja, pričom zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je stále problematické. Realita je taká, že v aktuálnom školskom roku pridelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu školám 3 108 pedagogických asistentov pre 15 120 žiakov, čo však predstavuje len 49,4 % z toho, čo školy v skutočnosti požadujú. Problémom však nie je len nedostatok špeciálnych asistentov a odborných zamestnancov. K riešeniu problémov s inkluzívnym vzdelávaním na slovenských školách prispieva Nadácia pre deti Slovenska, ktorá len minulý rok spustila program zvaný Kto chýba?. 

Pozri aj: DIY inšpirácie, ako využiť sklenené fľaše v domácnosti. Nevyhadzuj, ale dekoruj!

vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením

Zdroj: Shutterstock®

Kde hľadať problém v oblasti inkluzívneho vzdelávania na Slovensku?

Hoci neustále snahy o zlepšenie vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením prinášajú v posledných rokoch skvelé výsledky, situácia na Slovensku ani zďaleka nie je ideálna. Ako sme načrtli v úvode, veľkým problémom v oblasti inkluzívneho vzdelávania na Slovensku je nedostatok pedagogických asistentov. Hoci sa počty potrebného personálu navyšujú, veľká časť detí so zdravotným znevýhodnením sa pomoci a podpory nedočká. Slovenské školy majú rovnako nedostatok odborných zamestnancov, čiže logopédov, psychológov či sociálnych pedagógov a podobne. V polovici tohto roka bolo na školách zaevidovaných 1 172 takýchto pracovníkov, čo však predstavuje približne len štvrtinu požadovaného množstva. Za problém je však možné považovať aj celkovo negatívnu atmosféru na školách. Zo 63 hodnotených krajín sveta sú práve slovenskí žiaci tí najmenej spokojní.

Na zlú atmosféru na školách a negatívne pocity žiakov pritom výrazne vplývajú ťažkosti pri vytváraní vzťahov s rovesníkmi i dospelými. Problémy v inkluzívnom vzdelávaní sa pritom netýkajú len základných či stredných škôl, ale aj materských škôl. Na vzdelávanie detí s nejakým zdravotným znevýhodnením je totižto pripravených len 23 % škôlok (To dá rozum, 2018). Ak materská škola nemá vytvorené podmienky (dostatok financií, dostatok pedagogických asistentov a odborných zamestnancov a pod.) pre prijatie dieťaťa so ŠVVP, nemá povinnosť tak urobiť. Na Slovensku je v súčastnosti stav taký, až 60 % detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré by mali navštevovať materskú školu, ju až do začiatku povinnej školskej dochádzky jednoducho nenavštevuje. 

Pozri aj: Triky do domácnosti, ktoré ocení každý: Toto musíš jednoducho vyskúšať!

rozvoj inkluzívneho vzdelávania

Zdroj: © Nadácia pre deti slovenska, 2019

K riešeniu problémov prispieva novovzniknutý program

Nadácia pre deti Slovenska s finančnou podporou Plesu v opere v januári 2018 založila jedinečný program s názvom Kto chýba?, prostredníctvom ktorého chce poskytnúť podporu v oblasti inkluzívneho vzdelávania a riešiť tak situáciu so vzdelávaním detí so ŠVVP na Slovensku. Nedávno prevzala záštitu nad programom prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Tento program má napomôcť začleňovaniu detí so zdravotným znevýhodnením do bežného vyučovacieho procesu a zabezpečiť im tak kvalitné vzdelanie. Súčasťou vedenia programu je tvorenie rozličných projektov na podporu škôl, pedagogických aj odborných zamestnancov.

„Neexistuje však snaha zabezpečiť profesionálne služby, supervíziu, expertízu a celoživotné vzdelávanie pre odborných zamestnancov, asistentov či celé odborné tímy na školách. Náš program inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? poskytuje takúto podporu prostredníctvom niekoľkých projektov na rôznej úrovni,“ hovorí Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska. Vrámci programu vznikol grantovo-vzdelávací projekt Škola inkluzionistov aj informačný portál Kto chýba? a rovnako boli usporiadané mnohé verejné podujatia a vzdelávacie aktivity. V nasledujúcom období bude napríklad spustený i ďalší projekt, ktorú bude zameraný na podporu vzdelávania detí so ŠVVP konkrétne v materských školách. Rovnako ako predchádzajúce, tak i tento projekt bude možné realizovať aj vďaka tentokrát jubilejnému 20. ročníku Plesu v opere, ktorý na podporu vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením prispel doteraz už sumou 525 106 eur. 

Odporúčame: Najideálnejšie rastliny čistiace vzduch: Zabudni na drahé čističky vzduchu

výskum v oblasti inkluzívneho vzdelávania

Zdroj: © Nadácia pre deti slovenska, 2019

Škola inkluzionistov aj Centrum inkluzívneho vzdelávania

Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom spomínaného projektu Škola inkluzionistov ponúka školám vzdelávanie, konzultácie, finančnú pomoc aj supervíziu. Prvý ročník tohto projektu bol zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na oboch stupňoch základných škôl, s cieľom vytvoriť priestor pre rozvoj vzdelávania rešpektujúceho individuálne potreby všetkých detí, a to spolu s vedením školy, pedagógmi aj odbornými konzultantmi. Snahou bolo zabezpečiť, aby deti so zdravotným znevýhodnením navštevovali bežné školy, aby sa spoločnosť zbavila predsudkov voči inakosti, aby sa štát snažil zvýšiť finančné aj personálne kapacity na podporu inklúzie v školstve aj aby bol v školách dostatočný počet pro-inkluzívne naladených učiteľov a rovnako odborníkov schopných pracovať v skupine detí s rôznymi potrebami

Pilotný ročník tohto projektu bol veľmi úspešný a i tento rok bol zaznamenaný nárast škôl, ktoré sa k nemu pridali. Súčasťou projektu bola i realizácia výskumu v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry, ktorý bol zameraný na situáciu na školách zapojených v programe. Z výskumu vyplynulo, že väčšina učiteľov súhlasí so vzdelávaním detí so zdravotným znevýhodnením na bežnej škole, pričom len 10 % sa prikláňa k názoru, že takéto deti by bolo vhodnejšie vzdelávať v špeciálnych školách. Zároveň však prevláda názor, že vzdelávanie detí so ŠVVP je pomerne náročné a bez dostatočnej podpory zaťažujúce. Pedagógovia pritom za účinné opatrenia považujú individuálny plán práce, nižší počet žiakov v jednej triede, dostupnosť materiálov i možnosť využívať pedagogických asistentov v triede či psychológov i špeciálnych pedagógov.

V rámci podpory inkluzívneho vzdelávania na Slovensku bolo vďaka podpore dobročinného Plesu v opere otvorené taktiež Centrum inkluzívneho vzdelávania, ktoré usporadúva školenia aj kurzy pre jednotlivcov a tímy pedagogických a odborných zamestnancov. Vďaka tomuto projektu majú pedagógovia možnosť získať nevyhnutné zručnosti pre prácu s deťmi so ŠVVP, prostredníctvom čoho je možné zlepšiť možnosti pre kvalitné vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí aj na školách mimo programu.

Viac informácií o programe inkluzívneho vzdelávania Kto chýba?, projektoch a aktivitách nájdete na ktochyba.sk.


  • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

  • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

1 komentár

Ľubica Šťastná 25.10.19 07:20

ĽŠ
karma
100.00

Nízke percento z toho, čo školy v skutočnosti požadujú, preto je skvelé, že Nadácia pre deti Slovenska prispieva k riešeniu problémov.

  • 0
Odpovedať
Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní